Wakacyjne warsztaty terapeutyczne sierpień 2011r.

 

Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i rodziców organizowane przez

Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich

we współpracy ze

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom POMOST

 


TERMIN

20-27.08.2011

Miejsce:

 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY ZLSP
"BRZEŹNO" w Gdańsku

80-502 Gdańsk
ul. Generała Hallera 227ATerapia:

Autorski program modyfikacji zachowań w oparciu poznawczo - behawioralne metody psychoterapii, obejmujący trening umiejętności społecznych, trening modyfikowania zachowań trudnych, praca nad redefiniowaniem nieefektywnych przekonań, doskonalenie współpracy z innymi, doskonalenie umiejętności poznawczych. Terapia prowadzona jest przez trenerów metody współpracujących na stałe z ośrodkiem (psycholodzy, pedagodzy). Dodatkowo spotkania o współpracy ze szkołą, budowaniu systemów wsparcia.

 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w jednej z dwóch tur

rano (9-13) lub popołudniu (15-19). (Przydział do grup zależny od terapeutów)

 

Codzienne zajęcia obejmują:

- trening umiejętności społecznych (2 godziny);

- pracę dzieci w zespole dwuosobowym (1godzina);

- warsztaty dla rodziców (3 godziny);

- w zespole rodzic plus dziecko (1 godzina)

Razem: 42 godziny terapii (koszt 1 godziny – 18 zł)

Wspólna zabawa w postaci gry terenowej.


Koszty:

DLA DWÓCH OSÓB KOSZT WARSZTATÓW (rodzic plus dziecko) – 1150 zł (575 od osoby) w tym:

1.Terapia + opinia – 740 zł

2. Koszty (wynajem sali, materiały szkoleniowe, obsługa, itp.) – 410 zł

DLA DRUGIEJ OSOBY DOROSŁEJ – 360 zł

DLA DRUGIEGO DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO W ZAJĘCIACH – 740 zł

MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI MEDYCZNO - PSYCHOLOGICZNEJ - płatne dodatkowo -100 zł

 

Kontakt i zapisy: Agnieszka Borkowska - 600-875-330