ZAJĘCIA                                                               CZAS                 CENA

 

Konsultacja

 

do 60 minut 90 zł

Konsultacja plus obserwacja dziecka

do 90 minut 200 zł

Terapia indywidualna

 

50 minut 90 zł

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci  z elementami treningu umiejętności społecznych

90 minut

350zł (4 zajęcia w miesiącu)

Konsultacja plus badanie

narzędziami przesiewowymi

w kierunku zaburzeń ze

spektrum autyzmu wraz z opinią

 90-120 minut  350 zł

Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych(m.in zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD)

- wywiad rodzice plus dziecko

- konsultacja psychiatryczna

- testy psychologiczne Skala Inteligencji 

- spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem i opinią

 

ewentualnie:

- obserwacja w szkole i/lub w domu

- dodatkowa konsultacja z rodzicami i dzieckiem

 

 

 

360 zł

250 zł

 

250 zł

 

200 zł

 

 

 

250 zł

 

180 zł

 

 

 

Konsultacja psychiatryczna

 

170 zł

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole

4 godziny (3 godziny w placówce, godzinna konsultacja z rodzicami, opinia)

350 zł

     

 

Warsztaty i szkolenia, terapia dziecka w przedszkolu/szkole

 

  indywidualnie