ZAJĘCIA                                                               CZAS                 CENA

 

Konsultacja

 

do 60 minut 100 zł
Konsultacja w języku obcym (j. angielski) do 60 minut 150 zł
Konsultacja rodzinna do 90 minut 200 zł

 

Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

 

50 minut 90 zł

Terapia indywidualna dla dorosłych

50 minut 90 zł

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci  z elementami treningu umiejętności społecznych

90 minut

400zł (4 zajęcia w miesiącu)

Warsztatowa grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów

90 minut/1 raz z miesiącu

50zł/spotkanie dla podopiecznych Jaspika

80 zł/spotkanie dla pozostałych chętnych

Konsultacja plus badanie

narzędziami przesiewowymi

w kierunku zaburzeń ze

spektrum autyzmu wraz z opinią

 90-120 minut  350 zł

Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych (m.in zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD)

- wywiad rodzice plus dziecko - maks. 90 minut plus opinia na koniec diagnozy

- konsultacja psychiatryczna

- testy psychologiczne Skala Inteligencji 

- spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem 

 

ewentualnie:

- obserwacja w szkole i/lub w domu

- dodatkowa konsultacja z rodzicami i dzieckiem

- ADOS - 2

 

 

400 zł

 

 

250 zł

250 zł

 

 

200 zł

 

 

300 zł

 

200 zł

 

500 zł

 

 

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna trudności szkolnych

- wywiad

- badanie psychologiczne - 1-2 spotkania 

- badanie pedagogiczne

- spotkanie podsumowujące z opinią i zaleceniami

 

100 zł

300 zł

 

250 zł

100 zł

 

 

Konsultacja psychiatryczna

 

200 zł

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole

4 godziny (3 godziny w placówce, godzinna konsultacja z rodzicami, opinia)

400 zł

 Superwizje/wsparcie nauczycieli terapeutów w placówkach    indywidualnie

 

Warsztaty i szkolenia, terapia dziecka w przedszkolu/szkole

 

  indywidualnie

nr rachunku bankowego - mBank 20 1140 2004 0000 3202 7413 8880