ZAJĘCIA                                                               CZAS                 CENA

 

Konsultacja

 

do 60 minut 120 zł
Konsultacja w języku obcym (j. angielski) do 60 minut 170 zł
Konsultacja rodzinna (jeden terapeuta) do 90 minut 170 zł

 

Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

 

50 minut 120 zł

Terapia indywidualna dla dorosłych

50 minut 120 zł

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci  z elementami treningu umiejętności społecznych

90 minut

440zł (4 zajęcia w miesiącu)

Warsztatowa grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów

90 minut/1 raz z miesiącu

50zł/spotkanie dla podopiecznych Jaspika

80zł/spotkanie dla pozostałych chętnych

Diagnoza małego dziecka (6 miesięcy - 4 lata) - 2 spotkania konsultacyjne rodzinne, obserwacja rozwoju psychoruchowego dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu wraz z opinią 

- ewentualna obserwacja z placówce - żłobek/przedszkole do diagnozy

 

 

2x60 - 90 minut

 

 

2 godziny

 

 

600 zł

 

 

220 zł

Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych (m.in zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD)

- wywiad rodzice plus dziecko - maks. 90 minut plus opinia na koniec diagnozy

- konsultacja psychiatryczna

- testy psychologiczne Skala Inteligencji 

- spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem 

 

ewentualnie:

- obserwacja w szkole i/lub w domu

- dodatkowa konsultacja z rodzicami i/lub z dzieckiem

- ADOS - 2

 

 

500 zł

 

 200 zł

 

320 zł

 

 

 240 zł

 

 

 

 

 

350 zł

 

120 zł

 

 

 

 500 zł

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna trudności szkolnych

- wywiad

- badanie psychologiczne - 1-2 spotkania 

- badanie pedagogiczne

- spotkanie podsumowujące z opinią i zaleceniami

 

 

 

120 zł

 

320 zł

 

270 zł

 

120 zł

 

 

 

 

 

Konsultacja psychiatryczna

 

200 zł

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole

4 godziny (3 godziny w placówce, godzinna konsultacja z rodzicami, opinia)

450 zł

 Superwizje/wsparcie nauczycieli terapeutów w placówkach    indywidualnie

 

Warsztaty i szkolenia, terapia dziecka w przedszkolu/szkole

 

  indywidualnie

nr rachunku bankowego - mBank 20 1140 2004 0000 3202 7413 8880