mgr Agnieszka Borkowska

 

Z wykształcenia jestem ekonomistą, pedagogiem, psychotraumatologiem pierwszego kontaktu. Zawód terapeuty to moja pasja i świadomy wybór. Jako wolontariusz, wielokrotnie brałam udział w obozach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

W lipcu 2011r. założyłam Zakątek terapeutyczny Jaspik.
Chcąc lepiej pomagać dzieciom ukończyłam studia podyplomowe „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne". W lutym 2012r. ukończyłam szkolenie "Psychotraumatologia ogólna", w styczniu 2015 r. "Wstęp do psychoanalizy". W czerwcu 2016r uzyskałam certyfikat psychotraumatologa pierwszego kontaktu Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. W listopadzie 2013 r. ukończyłam 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem,
Pracowałam dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich rodzinom „Pomost” jako terapeuta dzieci z ADHD i zespołem Aspergera. W listopadzie 2010r. nakładem Wydawnictwa Harmonia ukazała się moja książka "Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera", a w lipcu 2012 r. druga pozycja, której jestem współautorem "Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty" Prowadzę również warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych synów, szczęśliwą posiadaczką kilku kotów.

 


mgr Magdalena Belling

 

Od 1999 roku pracuję jako terapeuta osób z autyzmem, ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W czerwcu 2016 r. uzyskałam tytuł psychotraumatologa pierwszego kontaktu Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów zawodowych oraz jest uczestnikiem i współorganizatorem licznych konferencji naukowych związanych z tematem terapii osób z autyzmem, ADHD, Zespołem Aspergera, współpracy ze szkołami, rodzicami i Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi. Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, diagnozę oraz warsztaty terapeutyczne dla rodziców dzieci z ADHD z ramienia szkoły, Stowarzyszenia „Pomost” oraz Pomorskiej Fundacji Innowacji Społecznej. W obszarze moich zainteresowań znajduje się arteterapia, wykorzystująca wszelkie przejawy twórczości w procesie terapeutycznym. Prywatnie filcuję, wykonuję biżuterię, plotę kosze z korzenia sosny, lepię z gliny oraz zajmuję się decoupagem. Fascynują mnie szamańskie metody terapeutyczne i zwyczaje ludów pierwotnych. Szanuję i kocham siebie i ludzi. Jestem mamą, miłośniczką doga niemieckiego, naturalnego budownictwa oraz gorącej czekolady. Lubię mieć czas na nie robienie niczego - wtedy robię najciekawsze rzeczy.


mgr Marlena Wodeńska

 

Jestem absolwentką Psychologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Gdańskiego a obecnie studentką drugiego roku Podyplomowego Studium Logopedycznego w Gdańsku. Już w czasie trwania studiów zainteresowała mnie tematyka autyzmu, co zapoczątkowało moją dalszą aktywność w kierunku zdobycia jak największej wiedzy dotyczącej tego zaburzenia. Następnie do odbywania praktyk m.in. w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i tym samym czerpania praktycznej wiedzy pod okiem specjalistów. Pracuję od dwóch lat jako terapeutka dzieci z autyzmem m.in. w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym a obecnie w Gdyńskiej Szkole Społecznej jestem terapeutką wspaniałego chłopca z autyzmem, który nieustannie zaskakuje nowymi osiągnięciami. Tematyka autyzmu pokierowała moje zainteresowania również w kierunku Zespołu Aspergera oraz ADHD. Chcąc poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie podejmowałam się wolontariatu w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich rodzinom „POMOST”, gdzie obecnie jestem pracuję jako terapeutka. Swoją wiedzę zarówno w teorii jak i praktyce staram się nieustannie poszerzać biorąc udział w konferencjach, szkoleniach w zakresie tej dziedziny jak i obozach terapeutycznych. Prywatnie jestem miłośniczką wędrówek, zwiedzania ciekawych i zaskakujących miejsc oraz wynajdowania tysiąca rzeczy jeszcze do zrobienia, zobaczenia, poznania.


mgr Aleksandra Brzozowska

Podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim realizowałam dwie ścieżki specjalizacyjne; Psychologię Kliniczną oraz Psychologię Dzieci i Młodzieży. Kiedy w trakcie praktyk w Gdańskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym miałam okazję poznać sposoby pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi zrozumiałam, że jest to kierunek szczególnie mi bliski. Od tamtego czasu, dzięki współpracy z wieloma wspaniałymi specjalistami, w tej i pokrewnych dziedzinach, stale się rozwijam i zdobywam nowe kwalifikacje.

Jako wolontariuszka uczestniczyłam w półkoloniach i zajęciach terapii grupowej organizowanej przez Stowarzyszenie „POMOST”, a następnie, po ukończeniu studiów podjęłam pracę jako terapeuta i „nauczyciel cień” dzieci z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

Stale odkrywam nowe formy terapii wspomagających, poszerzam swoją wiedzę na temat Integracji Sensorycznej oraz ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii Sportu. Z wykształcenia jestem również ratownikiem medycznym. Wiedza i doświadczenie zdobyte na tym polu są dla mnie ogromnie pomocne w pracy z dziećmi. W pracy psychologa szczególnie ważne jest dla mnie podejście holistyczne i poszukiwanie metod wspierania rozwoju na wielu płaszczyznach.

Czas wolny spędzam aktywnie; pływam, jeżdżę na rowerze lub biegam, najczęściej w towarzystwie moich psów. Uwielbiam podróże, odkrywanie nowych miejsc i poznawanie ludzi.


 

mgr Dorota Maniszewska

Jestem absolwentką Pedagogiki i Psychologii ze ścieżką specjalizacyjną Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Podejmowane studia i liczne praktyki pozwoliły mi na zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy. Ukończyłam kurs organizowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie: ,,Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”. Ukończyłam szkolenia: z zakresu pracy
z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w ujęciu neuropsychologicznym, praktycznego zastosowania w monitorowaniu rozwoju dziecka narzędzia M-CHAT-R/F oraz diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczestniczyłam również w szkoleniach dotyczących terapii behawioralnej osób z autyzmem oraz brałam udział w innych szkoleniach dotyczących terapii i pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam współpracując z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji
i Wspomagania rozwoju w Gdańsku oraz Uniwersytetem Gdańskim. Zajmuje się terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci od 0-3 lat oraz terapią dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, Autyzmem i ADHD. Pracuje również z dziećmi bez diagnozy, które przejawiają trudne zachowania i mają problemy w relacjach z rówieśnikami. Moje zainteresowania zawodowe dotyczą również uwarunkowań rozwoju psychoruchowego przedwcześnie urodzonych dzieci oraz opieki psychologicznej nad osobami w okresie okołoporodowym. Szczególnie jestem zainteresowana problematyką teorii przywiązania i więzi między dzieckiem a jego opiekunem. Jestem certyfikowaną instruktorką Masażu Shantala, Doradcą Noszenia ClauWi, zafascynowaną profilaktycznym działaniem kontaktu ,,skóra do skóry” na dziecko i matkę zaraz po porodzie. Organizuje szkolenia i warsztaty dla osób oczekujących narodzin dziecka oraz dla świeżo upieczonych rodziców. Współpracuje z przedszkolami i szkołami.

 


 

mgr Anna Wrzosek - Bieniek

Ukończyłam Psychologię ze ścieżką specjalizacyjną Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie

SWPS w Sopocie. Już podczas studiowania wiedziałam, że obszarem który mnie interesuje jest praca z dziećmi. Odbyłam wiele praktyk i wolontariatów aby utwierdzić się w tym przekonaniu - m.in. w  Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Na co dzień współpracuje z Gdyńską Szkołą Społeczną wspomagając dzieci które mają trudności w funkcjonowaniu w życiu szkolnym. Od kilku lat w Jaspiku prowadzę zajęcia

grupowe. Od pewnego czasu uczestniczę również w warsztatach dla dzieci organizowanych przez Jaspik w ferie oraz wakacje. Praca w grupie sprawia mi wielką radość, ale jest też dużym wyzwaniem. Współpraca z Jaspikiem podczas obozów terapeutycznych pozwoliła mi

poszerzyć kompetencje i zdobyć jeszcze większe doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz trudnymi zachowaniami.

W czasie wolnym tworze albumy fotograficzne z podróży które odbyłam.


 

mgr Hanna Sikora

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim – ścieżki: psychologia dzieci i młodzieży oraz psychologia międzykulturowa i rodzaju. Od początku studiów wiedziałam, że interesuje mnie przede wszystkim praca z dziećmi, co potwierdza się w mojej codziennej pracy. Ukończyłam 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem oraz I. stopień kursu doskonalącego na temat Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Ukończyłam szkolenie z krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Przez dwa lata pracowałam jako terapeuta „cień” dziewczynki z autyzmem. Obecnie pracuję jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku. W Jaspiku prowadzę zajęcia grupowe oraz jestem wychowawcą na obozach terapeutycznych, co daje mi ogromne doświadczenie i pogłębia moją wiedzę na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

 

Czas wolny spędzam aktywnie, lubię uczyć się języków obcych, m.in. j.hiszpańskiego, uwielbiam także podróżować, poznawać nowe kultury- marzę o zwiedzeniu Ameryki Południowej.

 


mgr Dominik Michalak

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Gdańskim ze ścieżką specjalizacyjną Psychologia Sądowo –Penitencjarna i Patologie Społeczne. Zawodowo pracuję jako funkcjonariusz w Komendzie Miejskiej Policji

w Gdańsku. Jeszcze w trakcie trwania studiów zainteresowała mnie tematyka zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, co zapoczątkowało moją dalszą aktywność w kierunku zdobycia większej wiedzy w tym obszarze.

Jako wolontariusz podjąłem praktyki w JASPIK-u, gdzie mogłem nauczyć się współpracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i ADHD. Doświadczenie to wpłynęło na zmianę moich zainteresowań, m.in. za sprawą pozytywnej energii, którą otrzymałem. Następnie uczestniczyłem w organizowanych przez JASPIK i Fundację Savant obozach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w charakterze opiekuna i wychowawcy. Obecnie po ukończeniu studiów pracuję jako terapeuta prowadząc zajęcia grupowe, które są dla mnie ważnym doświadczeniem ponieważ pogłębiają moją wiedzę, ale również dają ogromną radość i satysfakcję.

Prywatnie jestem miłośnikiem aktywnego wypoczynku, uwielbiam podróże i wędrówki górskie, pływam, jeżdżę na rolkach, a od niedawna jestem również fanem jazdy na nartach. Nieodłącznym elementem w moim życiu jest muzyka. Czas wolny spędzam na spacerach z Odą, która jest nad wyraz energicznym psem myśliwskim oraz pracach na wsi. Towarzystwa dotrzymuje nam również kot Tobiasz.


mgr Aleksandra Czechowska - Wolak

Jestem absolwentką psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i już w trakcie studiów odbywałam staże w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum UJ, między innymi na oddziale dzieci i młodzieży, a także staże i wolontariaty w Krakowskim Instytucie Psychoterapii i w Szpitalu Specjalistycznym im J. Babińskiego w Krakowie. Potem moja ścieżka zawodowa była mocno związana z obszarem HR, w tym, przez 5 ostatnich lat, budowałam i rozwijam struktury zarządzania zasobami ludzkimi w firmie informatycznej. W międzyczasie zostałam mamą dwóch chłopców i zapragnęłam poświecić im jak najwięcej czasu, rezygnując z dotychczasowej pracy zawodowej. Drugim pragnieniem był powrót do korzeni, do psychologii i pomagania innym. W taki oto sposób związałam się z Jaspikiem, w którym wolontariat zaczęłam w roku 2016, a obecnie jestem terapeutą grupowym i indywidualnym. Szkołę się w obszarze psychoterapii psychoanalitycznej.
Wolny czas spędzam z rodziną, najchętniej podróżując, a jeśli w Trójmieście, to koniecznie na świeżym powietrzu :) Pasjonuję się filmem i teatrem.


mgr Tomasz Montowski

Jestem absolwentem Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach studiów ukończyłem dwie ścieżki specjalizacyjne: Psychologię Kliniczną oraz Psychologię Rodziny.

Podczas studiów zdobywałem doświadczenie uczestnicząc w stażach oraz wolontariatach w, m.in.: Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy przy ZPS im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni oraz na oddziale psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Po ukończeniu studiów nadal współpracowałem z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni, gdzie zajmowałem się pierwszym kontaktem z klientem interwencyjnym, którego celem było rozpoznanie sytuacji kryzysowej oraz szukanie dalszych form pomocy. W tym samym czasie współprowadziłem również grupę Treningu Umiejętności w ujęciu Dialektyczno-Behawioralnym, która była zaadresowana do nastolatków z trudnościami osobowościowymi oraz ich rodziców. Moja współpraca z Jaspikem rozpoczęła się od wolontariatu, podczas którego miałem okazję obserwować terapeutów prowadzących zajęcia grupowe.

Obecnie prowadzę w Jaspiku terapię grupową oraz indywidualną. Na co dzień pracuję również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią oraz prowadzę grupę wsparcia dla nastolatków, a także współprowadzę grupę socjoterapeutyczną. Prowadzę również prywatną praktykę terapeutyczną młodzieży.

Stale podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach oraz konferencjach naukowych. Ukończyłem I stopień Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucje Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz byłem uczestnikiem Programu Stażowego dla studentów i absolwentów psychologii w Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni. Aktualnie jestem uczestnikiem Etapu Zaawansowanego Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


mgr Iga Miga

Z wykształcenia jestem neurologopedą oraz nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyłam także 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem. Obecnie pracuję jako nauczyciel i logopeda w przedszkolu. Praktykując, robiąc staż lub udzielając się jako wolontariusz w placówkach edukacyjnych oraz placówkach o profilach specjalnych i integracyjnych, a także opiekuńczo-wychowawczych spotkałam wiele dzieciaków, którym jest trudno odnaleźć się i dostosować do oczekiwań społecznych. Potrzeba wiedzy oraz chęć dalszego rozwoju zaprowadziła mnie do Jaspika. W codziennym dniu pracy uwielbiam drobne radości oraz poczucie dumy z małych i wielkich kroków młodych ludzi, którym mogę towarzyszyć.

 

Od paru lat jestem zakochana w podróżach z plecakiem, bez planu i map. A na co dzień wystarczy spacer z psami i książka z herbatą :)  


mgr Karolina Jezionek

 

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ze specjalizacją w neurobiopsychologii. Ukończyłam również studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 
Jeszcze w trakcie nauki, w ramach uczestnictwa w stażach i wolontariatach, zdobywałam doświadczenie w pracy w Klinice Onkologii i Radioterapii przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz na Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym w Sopocie. Współtworzę Warsztaty Świadomości Onkologicznej, w ramach których pracuję z dziećmi i dorosłymi dotkniętymi chorobą nowotworową. Pracowałam jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku. W Jaspiku, z którym współpracuję od 2016 roku, mam możliwość pracy indywidualnej i terapeutycznej z cudownymi dziećmi, uczestniczeniu w Ich wędrówce do samopoznania i rozwoju. 
Prywatnie pasjonuję się fotografią krajobrazu, podróżami oraz sztuką. Uwielbiam spacery po galeriach sztuki z kawą na wynos w ręce. Z moimi córkami i psem Puszkiem spędzam dużo czasu na świeżym powietrzu oraz na zabawach twórczych. Jestem dumna z mojego pięknego miasta, więc zdarza mi się oprowadzać po Gdańsku wycieczki, jako że jestem licencjonowanym pilotem i przewodnikiem. 

 


mgr Marta Pior

Z wykształcenia jestem neurologopedą. Podczas studiów odbyłam szereg praktyk w placówkach oświatowych oraz licznych placówkach o profilach specjalnych i integracyjnych. Po ukończeniu studiów usilnie i zarazem bezskutecznie poszukiwałam zatrudnienia w charakterze logopedy, aż pewnym zbiegiem okoliczności zostałam asystentem uroczego przedszkolaka z Zespołem Aspergera. Wtedy zrozumiałam, że to jest kierunek, w którym powinnam podążać. Przeszłam szkolenia i kursy pozwalające mi zgłębić wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych, którą wykorzystywałam na co dzień w swojej pracy terapeutycznej. Obecnie pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel

wspomagający w klasie integracyjnej. Wciąż się dokształcam, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Fascynuje mnie dziecięca ciekawość świata, za którą podążam w pracy z młodymi ludźmi, ucząc się przy tym więcej niż na niejednym wykładzie.

Zdecydowanie jestem domatorką. Ciepły koc, herbata i dobra książka to to, o czym marzę po wyczerpującym dniu.

 mgr Tomasz Wołoszyk

Psycholog kliniczny człowieka dorosłego, pedagog - rewalidacja upośledzonych umysłowo, psychoterapeuta nurtu psychodynamicznego dla dzieci i młodzieży. Mam doświadczenie w prowadzeniu badań w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz psychoterapii indywidualnej. Obecnie pracuję jako pedagog w Gdyńskiej Szkole Społecznej. Prowadzę także psychoterapię indywidualną w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni oraz prywatnie. Współpraca z Jaspikiem zaczęła się od wspólnych wyjazdów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w których z wielką przyjemnością uczestniczyłem. Interesuję się grą w tenisa stołowego, grą na gitarze oraz grami planszowymi. Ostatnie z tych zainteresowań skłoniło mnie do zorganizowania i prowadzenia Klubu Gier Planszowych i Karcianych w Gdańsku. Miałem zamiar zaproponować coś młodzieży, co mogłoby odciągnąć ją od ekranów monitorów i samotnego przesiadywania w domu. Czy się udało? Życie pokaże.


Mateusz Brzeziński

Założyciel Acting Studio i autor jego programu nauczania. Trener rozwoju osobistego, aktor, wokalista, tancerz, instruktor fitness i Zumba dance. Absolwent szkoły musicalowej w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Mieszkał w Sydney grając tam w produkcjach teatralnych. Pedagog w Teatrze w Sydney i lektor w SBS Sydney radio. Jako trener specjalizuje się w doskonaleniu rozwijania umiejętności samoświadomości, prezencji scenicznej, rozwoju wewnętrznego, poprawnego używania aparatu mowy, emisji głosu mówionego i śpiewanego, dykcji, impostacji, kontaktu interpersonalnego i jako tancerz i instruktor fitness świadomości ciała(kontaktu i kontroli nad nim). Z Jaspikiem współpracuje od 2015 roku. Jego autorstwa są zajęcia teatralne, z emisji głosu, z pracy nad świadomością własnego ciała. Pracuje również jako wychowawca na obozach terapeutycznych.


Mariusz Siejek - Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, superwizor pracy terapeutycznej Jaspika.