_______________________________________________________________________________

Konsultacje

Jeżeli Państwa dziecko sprawia trudności wychowawcze, otrzymało właśnie diagnozę, która brzmi obco lub budzi niepokój,  proponujemy indywidualne konsultacje.

Pomogą one lepiej zrozumieć problemy dziecka i podpowiedzą rodzicom, jak radzić sobie z problemem.

 

Na konsultacje zapraszamy rodziców dzieci:

- z diagnozą lub podejrzeniem ADHD, zespołu Aspergera

- przejawiających trudne zachowania,

- mających trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi

- z trudnościami z wyrażaniu emocji

- po przeżytej traumie

- z rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz przebywające w pieczy zastępczej.

 

 

 

Przed przyjęciem dziecka do grupy lub na terapię indywidualną zapraszamy rodziców/ opiekunów dziecka na min 3 konsultacje w celu zebrania pełnego wywiadu na temat dziecka. Na pierwsze spotkanie należy przynieść wypełniony kwestionariusz oraz opłacić konsultację przed umówionym spotkaniem - ceny oraz numer rachunku podane w zakładce Cennik

 

Download
Kwestionariusz - pierwsza konsultacja
Kwestionariusz 2018-2019.doc
Microsoft Word Document 139.5 KB