Czasem trudności dziecka w placówce do której uczęszcza bardzo zaburzają jego funkcjonowanie, powodują, że dziecko traci kolegów i popada w coraz większe kłopoty, spada jego samoocena. Często trudności te wynikają z deficytów dziecka, ale również zdarza się, że wpływ na to ma środowisko, w którym dziecko przebywa.

Celem obserwacji funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu jest:

- zidentyfikowanie jego trudności

- wspólnie z rodzicami i nauczycielami opracowanie skutecznego systemu wsparcia.