Proponujemy szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i innych, którzy pracują lub opiekują się  dziećmi z zaburzaniami rozowju, przejawiającymi trudne zachowania.

Przykładowa tematyka szkoleń:

1. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole.

2. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w klasie.

3. Trudne zachowania dzieci - skąd się biorą, jak z nimi pracować.

4. Mam dziecko z zespołem Aspergera..