Zajęcia grupowe dla dzieci

Celem terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka zarówno w środowisku domowym jak i szkolnym.

Podczas zajęć dzieci uczą się współpracy zarówno w grupie rówieśniczej jak i z osobami dorosłymi.

 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci  odbywają się w grupach maksymalnie 7 - osobowych,

pod opieką dwóch terapeutów, jeden raz w tygodniu, 1,5 godziny zegarowej.

Cały cykl terapeutyczny trwa 10 miesięcy.

 

Główne  cele terapii:

 • poprawa funkcjonowania społecznego dziecka

 • poprawa funkcjonowania emocjonalnego

 • poprawa funkcjonowania intelektualnego


Cele szczegółowe:

 • nauka panowania nad trudnymi emocjami

 • trening umiejętności społecznych

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

 • kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji

 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji

 • stymulowanie rozwoju

 • redukowanie zachowań niepożądanych

 • podnoszenie samooceny poprzez wskazywanie mocnych stron dziecka