Terapia indywidualna

 

Zajęcia indywidualne  przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, deficytami emocjonalnymi, mającymi problemy w grupie, z obniżoną samooceną. Pracujemy z dziećmi po przeżytej traumie, z rodzin adopcyjnych i zastępczych. Przed przyjęciem dziecka na terapię indywidualną zapraszamy rodziców na konsultacje.