Dzieci z zaburzeniami rozwoju napotykają na swojej drodze wiele trudności. Zdarza się, że mają problemy w szkole i w życiu domowym. Postrzegane są jako niegrzeczne, niewychowane, a ich rodzice jako niewydolni wychowawczo. Tym czasem trudności w funkcjonowaniu mogą wynikać ze specyficznych zaburzeń rozwoju. Często, zanim zostanie postawiona właściwa diagnoza mija dużo czasu. Zdarza się, że objawy są niejednoznaczne, na ostateczną diagnozę wpływ ma wiele czynników.  A wiadomo, że im szybciej rozpocznie się terapia, tym większa szansa na dobre funkcjonowanie dziecka. Zaburzenia rozwoju, których terapią zajmuje się Jaspik, to m.in. zespół Aspergera i ADHD. Jeśli podejrzewacie, że Wasze dziecko może cierpieć z powodu jednego lub drugiego problemu, a nie zostało jeszcze zdiagnozowane, zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką tych zaburzeń.