Regulamin - Zasady ogólne

 

Zgłoszenie na zajęcia

1. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach należy zgłosić przez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową: www.jaspik.com, zakładka formularze zgłoszeniowe.

2. Osoby, które nie są pacjentami Zakątka terapeutycznego Jaspik zostaną zaproszone na konsultację. Celem takiej konsultacji jest zapoznanie z wcześniejszą dokumentacją, zebranie wywiadu o pacjencie i wstępna kwalifikacja (lub nie) na zajęcia. Koszt konsultacji wstępnej wynosi 100 zł. Posiadanie wcześniejszej diagnozy nie jest konieczne.Organizacja zajęć i opłaty:

1. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny z przerwami na ferie i dni ustawowo wolne od pracy. 2. Dzieci pracują w grupach 4-6 osobowych pod opieką dwóch terapeutów.

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

4. Rodzic wnosi opłatę z góry za najbliższy miesiąc terapii, do dnia 5. danego miesiąca.

5. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne.

 

Dodatkowo zapewniamy:

1. Możliwość płatnej konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia.

2. Możliwość wystawienia bezpłatnego zaświadczenia o udziale dziecka w zajęciach.

3. Możliwość wystawienia odpłatnej opinii psychologicznej o dziecku.

4. Kontakt terapeuty ze szkołą - opcja dodatkowo płatna.

5. Możliwość przeszkolenia Rady Pedagogicznej - opcja dodatkowo płatna. Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od ilości godzin.

6. Możliwość obserwacji dziecka na terenie szkoły i przekazanie wskazówek dla nauczycieli - opcja dodatkowo płatna. Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od ilości godzin.

7. 10 procentową zniżkę na opłatę za terapię indywidualną dziecka.

8. Pierwszeństwo i zniżkę na obozy letnie i zimowe.