Regulamin - Zasady ogólne

 

Regulamin - Zasady ogólne 


Zgłoszenie na zajęcia 

1. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach należy zgłosić przez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową: www.jaspik.com, zakładka formularze zgłoszeniowe. 

2. Osoby, które nie są pacjentami Zakątka Terapeutycznego Jaspik zostaną zaproszone na konsultację. Celem takiej konsultacji jest zapoznanie z wcześniejszą dokumentacją, zebranie wywiadu o pacjencie i wstępna kwalifikacja (lub nie) na zajęcia. Koszt konsultacji wstępnej wynosi 100 zł/spotkanie - zazwyczaj spotykamy się przynajmniej dwa razy - raz z rodzicami, raz z dzieckiem. Posiadanie wcześniejszej diagnozy nie jest konieczneOrganizacja zajęć i opłaty: 

1. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny z przerwami na wakacje i dni ustawowo wolne od pracy. 

2. Dzieci pracują w grupach 4-6 osobowych pod opieką dwóch terapeutów. 

3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Rodzic wnosi opłatę z góry za najbliższy miesiąc terapii, do dnia 5. danego miesiąca. 

5. Brak wpłaty oraz kontaktu w sprawie wpłat może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne lub usunięcia go z grupy. 


Dodatkowo zapewniamy: 

1. Możliwość płatnej konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia - 100 zł.

2. Możliwość wystawienia bezpłatnego zaświadczenia o udziale dziecka w zajęciach. 

3. Każda opinia o funkcjonowaniu dziecka jest płatna 60 zł a chęć jej uzyskania powinna być zgłoszona terapeutom z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Kontakt terapeuty ze szkołą - opcja dodatkowo płatna. 

5. Możliwość przeszkolenia Rady Pedagogicznej - opcja dodatkowo płatna. Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od ilości godzin. 

6. Możliwość obserwacji dziecka na terenie szkoły i przekazanie wskazówek dla nauczycieli - opcja dodatkowo płatna. Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od ilości godzin. 

7. 10 procentową zniżkę na opłatę za terapię grupową dziecka - w sytuacji, gdy dziecko uczęszcza jednocześnie na terapię grupową i indywidualną, bądź na zajęcia uczęszcza rodzeństwo. 

8. Pierwszeństwo i zniżkę na obozy letnie.