Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii I Józefa Dziurkowskich - Magdalena Skotnicka - Chaberek, Warszawa